Missie en visie

Hertek biedt veiligheid, welzijn, continuïteit voor mensen en bedrijfsmiddelen in gebouwen en voorkomt dat zij onnodig in gevaar komen. Elke business unit draagt bij aan deze ambitie en heeft hierin zijn eigen missie en visie.