3 Kennisvragen: test uw kennis over blusgas!

Hoe staat het met uw kennis over blusgas? Beantwoord onderstaande vragen en controleer of u het bij het juiste eind heeft.

Vraag 1:

Wat is de samenstelling van het blusgas IG55?

Vraag 2:

Welke Amerikaanse norm omschrijft de ontwerpcriteria van een CO2-blusgassysteem?

Vraag 3:

Door welk groot chemie-concern wordt het populaire chemische blusgas Novec1230 geproduceerd?

Antwoord vraag 1: 50% stikstof / 50% argon
Antwoord vraag 2: NFPA 12
Antwoord vraag 3: 3M

Wilt u meer weten over blusgassen? En de blusgasoplossingen van Hi-Safe?
Klik dan hier.