Hoe wij leren leuk én makkelijk maken

Het ontwikkelen van een e-learning is een specialisme op zich. Een Powerpoint presentatie volstaat simpelweg niet meer. Het is een uitdaging om leren leuk en gemakkelijk te maken, maar hoe pakt u dit aan? Sebastiaan Vondenhoff, Learning en Development specialist bij Hertek, geeft waardevolle tips!

Het snel kunnen borgen en overdragen van kennis wordt met de dag belangrijker. Dankzij de mogelijkheden van online leren is dit proces niet langer gebonden aan een vaste plaats of vast tijdstip. Onze Hertek e-Campus is hier geheel op ingericht en bevat een divers aanbod van e-learnings voor onze oplossingen.

Maar hoe maak je (online) leren nou leuk en makkelijk? Deze vraag beantwoordt Sebastiaan Vondenhoff, Learning en Development specialist bij Hertek. Samen met didactisch professionals, productspecialisten en gebruikers ontwikkelt hij e-learnings voor de Hertek e-Campus.

Sebastiaan: ‘Binnen onze e-learnings houden wij rekening met diverse punten die leren leuk en makkelijk maken zodat de opgedane kennis langer blijft hangen. Graag deel ik met jullie de onderstaande aandachtspunten voor een succesvolle e-learning.’

1. Maak content relevant
Zorg voor een breed pakket aan klassikale opleidingen en e-learnings. Kijk naar de gebruiker en bied op basis van profielen alleen die opleidingen en e-learnings aan die voor deze persoon relevant en dus van toegevoegde waarde zijn. Waarom zou je over een DECT toestel moeten leren als je werkt met een smartphone?

2. Werk met een duidelijke structuur
Werk in de e-learnings met een heldere structuur om de kennis goed én snel over te kunnen dragen. Bouw deze op uit een korte instructie, SMART leerdoelen, de leerstof en een kennistoets. De kennisvragen van de toets kunnen ook leerzaam gemaakt worden door ze niet alleen na afloop maar ook tussendoor aan te bieden. Een duidelijke structuur draagt bij aan een goede én snelle kennisoverdracht.

3. Hou het compact
Om leren snel en makkelijk te houden, ontwikkelen wij onze e-learnings zo compact mogelijk. Liever een extra module, dan minder relevante of te lange content in een bestaande module. Op deze manier blijven de modules beknopt en kan iedereen in zijn eigen tempo, druppelgewijs en binnen de beperkte beschikbare tijd, leren.

4. Pas blended learning toe
Het combineren van leerstof middels een blended leermethode waar diverse soorten content gecombineerd wordt maakt leren leuk, makkelijk en levert zelfs betere leerresultaten op. Wij passen het 70:20:10 principe toe waarbij 70% van nieuwe kennis wordt opgedaan op de werkvloer, 20% door collega’s en 10% met een formele opleiding. Binnen onze e-learnings stellen wij de werkvloer centraal in de vorm van uitgewerkte scenario’s. Dit noemen we ook wel scenario gebaseerd leren. De ervaring leert dat men hierdoor sneller leert én beter onthoudt.

5. Maak interactieve content
Interactieve content is van essentieel belang. Een handeling en het gevolg daarvan beschrijven is vaak de normale manier van een handleiding opstellen. Maar door dit te beleven middels een interactie is de kans op beklijven vele malen groter. Daarom is de content in onze e-learnings interactief, hetgeen inhoudt dat een medewerker zelf een handeling verricht en ziet wat er gebeurt.

6. Leren op één centrale plek
Om het leren makkelijk en laagdrempelig toegankelijk te maken is het belangrijk om de content op een centrale plek aan te bieden. Het is niet motiverend om op diverse plekken met verschillende accounts in te moeten loggen om te kunnen leren. Dit levert frustraties op bij medewerkers, alleen al het onthouden van inlogaccounts is soms een uitdaging. Daarom is het belangrijk om alles rondom leren op één centrale plek beschikbaar te stellen. Daarom integreren wij ook voor verschillende relaties de Hertek e-Campus in een leeromgeving van de klant.

7. Stem behoefte en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af
Het is natuurlijk fijn wanneer de leverancier een e-learning aanlevert, maar wanneer deze alleen ingaat op de techniek heeft dit weinig toegevoegde waarde voor de dagelijkse gebruiker. Het is dus belangrijk dat de e-learning aansluit op de leervisie van uw organisatie en bijvoorbeeld voldoet aan een opleidingsplan. Een vrij eenvoudige manier om dit te bereiken is om iedere e-learning vooraf te laten beoordelen door een werkgroep en de bevindingen terug te koppelen. Het is in ieders belang dat de opgestelde content zo goed mogelijk aansluit op de visie van uw zorgorganisatie. Blijf hierover dus in gesprek.