Whitepaper: Basiskennis blusgassen

De whitepaper Basiskennis blusgassen van Hi-Safe, onderdeel van Hertek, biedt u een interessante kijk op de mogelijkheden van blusgassen: hoe weet u welk blusgas voor uw specifieke situatie geschikt is? En welke normen gelden in Nederland voor blusgasinstallaties? De antwoorden op al deze vragen en specifieke kenmerken komen uitgebreid aan bod.

Wanneer u verantwoordelijk bent voor het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit én de veiligheid van medewerkers en bezoekers dan moet u (brand)schade voorkomen. Of u nu werkzaam bent in de scheepvaart, industrie, transport en logistiek (bijv. PGS15), gezondheidszorg of datacenters. Bijna alle bedrijven zijn tegenwoordig afhankelijk van gecompliceerde dataservers en/of industriële machines. Niet verwonderlijk dus, dat deze cruciale schakels voor uw bedrijfsproces altijd beschermd moeten zijn tegen brandgevaar. De desastreuze gevolgen die brandschade veroorzaakt aan uw bedrijfsmiddelen zijn te beperken door het installeren van een op uw specifieke situatie ontworpen brandblusoplossing. U moet overigens bij PGS15 rekening houden met de wet- en regelgeving waaraan uw organisatie moet voldoen ter bescherming van uw medewerkers, bedrijfsmiddelen en milieu.

De eerste vraag die u zichzelf daarbij moet stellen voor het implementeren van een brandblusoplossing: wat wilt u beveiligen, de ruimte of de inhoud? Met andere woorden: wilt u voorkomen dat bij een brand in een ruimte de bouwkundige constructie verloren gaat en daardoor wellicht het hele gebouw afbrandt of wilt u de apparatuur, opgeslagen goederen of bedrijfscontinuïteit beschermen? Wanneer het gaat om bescherming van de ruimte, dan is bijvoorbeeld water als blusmiddel een mogelijkheid. Water biedt een uitstekende brandbescherming, maar de kans dat na een activering (terecht of onterecht) gevoelige apparatuur of kostbare goederen onherstelbaar beschadigd raken is daarbij erg groot. Wanneer het gaat om bescherming van de apparatuur in de ruimte, dan is de beste keuze een blusgas. Blusgassen worden in de normen aangeduid als “clean agents” ofwel blusmiddelen die na een activering geen residu achterlaten. Na een activering van een blusgasinstallatie is goed ventileren voldoende om de ruimte weer te gebruiken. In deze whitepaper worden om die reden alleen blusgassen behandeld.

Download Whitepaper: Basiskennis blusgassen

(*) Dit veld is verplicht.