Whitepaper: De impact van nieuwe zorgtechnologie op bestaande zorgprocessen

Steeds meer zorgorganisaties kiezen voor de nieuwste generatie zorgdomotica. Aan de basis van deze keuze ligt vaak de verouderde zorgalarmering waarmee gewerkt wordt én de noodzaak om te voldoen aan de wet Zorg en Dwang. De inzet van de nieuwe zorgtechnologie heeft legio voordelen omdat zorgmedewerkers efficiënte kunnen werken en het bijdraagt aan het verbeteren van het welzijn van cliënten.

Door de implementatie van nieuwe zorgtechnologie verandert er veel binnen een zorgorganisatie. Om optimaal te profiteren van nieuwe technieken is het belangrijk om een veranderproces te starten. Medewerkers moeten de kans krijgen om de nieuwe oplossing eigen te maken en hierop te kunnen vertrouwen. Ook moeten processen worden herzien of opnieuw worden ingericht. Daarnaast moet de zorgorganisatie zichzelf de vraag stellen of de juiste voorwaarden in de organisatie aanwezig zijn om het traject succesvol te doorlopen, ofwel wat is het innovatievermogen van uw zorgorganisatie? Kortom, de keuze voor nieuwe zorgtechnologie heeft een grote impact op uw zorgorganisatie. In deze whitepaper delen wij onze ervaringen met de implementatie van nieuwe zorgdomotica, in de hoop uw organisatie handvatten te geven bij de realisatie van uw visie.

Download Whitepaper: De impact van nieuwe zorgtechnologie op bestaande zorgprocessen

(*) Dit veld is verplicht.