Whitepaper 'Hoe data het welzijn van uw cliënten en het zorgproces verbetert'

De term big data zingt al een tijd rond en wordt steevast genoemd als een van de belangrijke trends in de huidige tijd, vaak in combinatie met Internet of Things (afgekort tot IoT, het internet der dingen). Om het meteen maar helder te definiëren: we spreken van big data wanneer er wordt gewerkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te worden onderhouden.

Big data speelt een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel. Dit komt doordat we zelf steeds meer data opslaan (meestal in de vorm van bestanden) maar ook doordat er steeds meer apparaten zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen (het genoemde Internet of Things). Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden data is een uitdaging, ook het analyseren ervan speelt een steeds grotere rol. Deze data bevat immers een schat aan informatie, die erop wacht om te worden ontdekt. Zo kan relevante informatie uit een ‘brei’ van data worden gebruikt om het welzijn van uw cliënten en uw zorgproces te verbeteren.

Maar hoe pakt u dit aan? Deze whitepaper geeft u handvaten.

Download Whitepaper 'Hoe data het welzijn van uw cliënten en het zorgproces verbetert'

(*) Dit veld is verplicht.