Menslievende zorg ook in de nacht bij S&L

De nachtzorg is bij S&L Zorg goed. Deze kan echter nog beter. Na een uitgebreide test (pilot) kiest S&L Zorg voor de centrale nachtzorgoplossing van Hertek om in de nacht over haar bewoners te waken.

Visie van S&L Zorg op nachtzorg

S&L Zorg ziet haar bewoners als mensen, met eigen regie ook in de nacht. En in de nacht rusten de bewoners veilig uit van de dag, om vervolgens de volgende dag uitgerust weer te beginnen.

Uit onderzoek blijkt dat bij de Nederlandse bevolking tussen de 15% en 25% slaapproblematiek voorkomt. In de gehandicaptenzorg is dit tussen de 40% en 67%. Dit kan leiden tot angsten, prikkelbaarheid en concentratieproblemen, zeker als je in je REM-slaap gestoord wordt. Ouderen met een verstandelijk beperking slapen gefragmenteerd en instabieler en zijn minder fit. Daarom is een goede nachtrust zeker voor de bewoners van S&L Zorg van cruciaal belang.

De bewoners vertrouwen op bescherming, een veilige omgeving en privacy. En daarom doen S&L Zorg en Hertek gezamenlijk alles om die veiligheid en privacy te bieden. Soms wordt de nachtrust onderbroken, of wordt er inbreuk gedaan op de privacy voor een optimale veiligheid. Dit wordt alleen gedaan, wanneer het echt niet anders kan.

“Bewoners hebben bij S&L Zorg een goede nachtrust met zoveel mogelijk behoud van privacy. We kiezen echter allereerst voor een veilige nachtrust. We maken daarom heldere afspraken over de nachtzorg multidisciplinair en met bewoner en vertegenwoordiger. De afspraken leggen we vast in het dossier en we houden ons aan de afspraken.”

Waarom een nieuwe oplossing en werkwijzen?

De nieuwe nachtzorgoplossing draagt bij aan de visie van S&L Zorg. Het toepassen van nieuwere technieken realiseert in minder nachtverstoringen bij cliënten.

Pilot nachtzorg

De gekozen centrale nachtzorgoplossing van Hertek is eerst uitgebreid getest in een zogenaamde pilot. In één van de woningen is de nieuwe oplossing geïnstalleerd. Uit de pilot blijkt dat we met deze nieuwe centrale nachtzorg veel meer over de bewoners weten, terwijl de rust, privacy en veiligheid van de bewoners juist meer wordt gewaarborgd. De nachtzorgoplossing is vooral in staat om veel meer op maat in te richten. Zo bepaald de zorgvraag de inrichting van de nachtzorg per bewoner. Voor de ene bewoner betekent dat veel sensoren, voor een andere bewoner veel minder.

Keuze voor de leverancier Hertek

“Het aanpassen van de werkwijze van de nachtzorgmedewerkers kunnen we zelf. Bij het introduceren van een nieuwe centrale nachtzorgoplossing hebben we echter de hulp van een gespecialiseerde leverancier nodig. Daarom voeren wij gesprekken met meerdere leveranciers. De oriëntatie duurt langer dan in eerste instantie gepland. De eisen die wij stellen zijn namelijk best hoog. Na een uitgebreide test (pilot) kiezen we uiteindelijk voor Hertek. Dit bedrijf kennen we al, omdat ze ook verantwoordelijk zijn voor de brandbeveiliging van S&L Zorg.”

Wat kan de nieuwe centrale nachtzorgoplossing?

De centrale nachtzorg is behoorlijk divers. Het grootste verschil is dat we op dit moment vooral meeluisteren in de slaapkamers. Dit is een beetje vergelijkbaar met een babyfoon. Nachtzorg medewerkers zijn getraind in het juist interpreteren van alle geluiden die binnenkomen. Op een beperkt aantal plaatsen wordt gewerkt met andere technologie, zoals een camera. De nieuwe centrale nachtzorg werkt met veel meer verschillende soorten sensoren zoals: de verpleegoproep, sensor voor in/uit bed en/of in/uit kamer, nat-bed-sensor en een camera. De nieuwe nachtzorgoplossing koppelt de verschillende sensoren aan elkaar en we kunnen instellen wanneer de nachtzorgmedewerker een signaal moet krijgen. Een voorbeeld van zo’n combinatiefunctie is een camera, die alleen aanspringt zodra de bewoner uit zijn/haar bed gaat.

Het invoeren van een nieuwe nachtzorgoplossingen is niet eenvoudig. Het vergt een forse investering in geld en tijd. Ook moet de nieuwe centrale nachtzorgoplossing straks weer jaren meekunnen. Daarom doorlopen we dit traject zorgvuldig. Vanwege de complexiteit, verwachten we ook gaandeweg nog wel hobbels tegen te komen. Alle betrokkenen blijven positief meedenken, zodat we uiteindelijk de ideale eindsituatie bereiken.

Wilt u meer weten over de centrale nachtzorgoplossingen van Hertek? Neem dan contact op met +31 (0)495 58 41 11 .