Stijging fatale valincidenten maakt valpreventie nog belangrijker

Het aantal mensen dat overlijdt na een accidentele val is volgens het CBS gestegen. Gemiddeld dertien per dag, waarvan grotendeels ouderen (tachtig jaar of ouder). Ook binnen het aantal dodelijke ongevallen telt een accidentele val zwaar, maar liefst 8 van de 10 dodelijke ongevallen zijn een accidentele val. Het voorkomen van een val is dus belangrijk.

Vallen leidt tot hoge kosten en hoge werkdruk in de intramurale zorg

Valincidenten en valpreventie in de zorg staan hoog op de agenda binnen deze sector. Zo ook in verpleeghuizen waar gemiddeld twee valincidenten per bed per jaar plaatsvinden. Bij ongeveer een derde van de valincidenten is sprake van letsel. Voor een afdeling met 12 bedden leidt dit tot een kostenpost van ruim €60.000 per jaar. Redenen genoeg om ook hier het risico op valincidenten te reduceren.

Innovatieve productontwikkelingen voor valpreventie

De productspecialisten van Hertek zien veel innovatieve producten in de markt voor het reduceren van het aantal valincidenten. Enkele voorbeelden om valincidenten te reduceren zijn een slimme vloer die gewijzigde looppatronen herkent en biodynamische verlichting dat het daglicht simuleert en cliënten alerter maakt. Ook maakt het indirecte witte licht de omgeving beter zichtbaar en daarmee obstakels en handgrepen beter herkenbaar voor cliënten. Met andere nieuwe ontwikkelingen, zoals een heupairbag, doen verschillende klanten samen met ons nu ervaring op. Met onze zorgoplossingen verhogen wij niet alleen de veiligheid en welzijn van cliënten maar werken uw zorgmedewerkers efficiënter. Ook bij ons staat het thema valpreventie jarenlang hoog op de agenda. Uiteraard delen wij graag onze kennis en bevindingen met u om samen valincidenten zo veel mogelijk te voorkomen.