Whitepaper 'Toezichthoudende Domotica' (1)

De zorg verandert steeds sneller en thema’s als hoge werkdruk en personeelstekort aan de organisatiezijde en vergrijzing en hogere zorgzwaarte aan de cliëntzijde, brengen de kwaliteit van de zorg in gevaar.

Volgens het CBS spreken de helft van de werkgevers in de Zorg en Welzijn van een verhoging van de werkdruk. Bijna 1/3 van de werkgevers verwacht zelfs op korte termijn een personeelstekort. Daarnaast ervaren 2 van de 3 medewerkers de toename van de werkdruk als hoog tot zeer hoog. De situatie is verontrustend en vereist slimme oplossingen die ten goede komen aan zowel de zorgmedewerker als de cliënt. Er zijn veel nieuwe technologische ontwikkelingen van zorgdomotica die de zorgverlening vereenvoudigen en het welzijn van de cliënt verbeteren, zoals een slimme vloer en biodynamische verlichting.

Whitepaper Toezichthoudende domotica

Whitepaper 'Toezichthoudende domotica'

Er zijn veel nieuwe technologische ontwikkelingen van zorgdomotica die de zorgverlening vereenvoudigen en het welzijn van de cliënt verbeteren, zoals een slimme vloer en biodynamische verlichting. Lees in onze whitepaper de ontwikkelingen van zorgdomotica en hoe zij bijdragen aan een oplossing tegen de stijgende werkdruk in de zorg.

Vraag de whitepaper 'Toezichthoudende domotica' aan

Wet zorg en dwang (Wzd)
Per 2020 is de Wet zorg en dwang van toepassing. Uitgangspunt van deze wet is dat
ieder mens het recht heeft om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. De Wet zorg en dwang gaat uit van een getrapt zorgmodel dat erop gericht is om onvrijwillige zorg te voorkomen. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, moet de zorgorganisatie een stappenplan doorlopen waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd, alternatieven in een multidisciplinair team worden bekeken en (externe) deskundigheid wordt ingeschakeld om mee te denken. Deze wet heeft gevolgen voor de inzet van zorgdomotica. Zonder toestemming mag geen slimme technologie, zoals zorgdomotica worden ingezet. Het leefplan van een cliënt bevat naast zorg ook de vrijheidsbeperkende maatregelen en de daarbij behorende zorgdomotica waar hij/zij mee heeft ingestemd.

Zorgdomotica op individueel niveau
Een andere mogelijkheid om het aantal onnodige meldingen verder te reduceren, is
het toepassen van zorgdomotica op individueel niveau. Samen met (familie van) de
cliënt en de zorgverantwoordelijke wordt een individueel cliëntprofiel opgesteld. Dit cliëntprofiel wordt opgenomen in het leefplan, waarmee tevens voldaan wordt aan de Wet zorg en dwang. Vervolgens wordt per cliëntprofiel de best passende
zorgdomotica bepaald en de parameters individueel afgestemd.

Benieuwd wat Hertek voor u kan betekenen?

Neem contact op met één van onze zorgadviseurs via +31 (0)495 58 41 11 voor de juiste zorgdomotica- en communicatie-oplossing.