Connect Intelligent (DM)

Met Connect Intelligent, onderdeel van Hertek Connect, informeert u een Particuliere alarmcentrale (PAC) volledig, snel en veilig over een brandmelding. U wint kostbare tijd bij brand omdat uitgebreide details (op melderniveau) over de brandmelding bekend zijn en er dus adequaat gereageerd wordt!

Brandmelding in detail

Een Connect Intelligent doormelding informeert de PAC gedetailleerd op componentniveau over een brandmelding. Belangrijke informatie zoals de locatie, de zone en het type melding zijn bekend. Deze informatie is altijd actueel waardoor er beter en gerichter gereageerd wordt op een brandmelding. De Connect Intelligent doormelding voldoet aan het Federatie Veilig Nederland protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC’. Bij brand wordt kostbare tijd gewonnen en is de brandweer sneller geïnformeerd. Bekijk hier de PAC's die een doormelding van Connect Intelligent volledig ondersteunen.

Voordelen

  • Gedetailleerde doormelding naar PAC van alle storingen en alarmen op melderniveau
  • Effectief storing oplossen
  • Verkort verificatietijd door exacte locatie van de brandmelding
  • Te koppelen met elk brandmeldsysteem
  • Volledig compatible met geïnstalleerde Penta 5000 en nieuwe Penta systemen
  • Hardware ook geschikt voor Connect Support en Connect Control

NEN-EN 54-21 en NEN-EN 50136

Uiteraard voldoet een Connect Intelligent doormelding aan de vereiste beveiligingseisen (conform NEN-EN 54-21 en NEN-EN 50136). U vertrouwt altijd op een veilige verbinding die de privacy van verzonden berichten garandeert:

  • Unieke end-to-end beveiliging (AES128)
  • Meerdere maximaal beveiligde redundante verbindingsmogelijkhen
  • Provideronafhankelijke roamingsims

Eenvoudige configuratie

U configureert Connect Intelligent eenvoudig in een paar stappen via de online-configuratietool. Connect Intelligent (Connect Intelligent Set) is middels een RS232 verbinding inzetbaar zonder additionele hardware voor de Penta 5000 en Penta 6000 brandmeldinstallatie. Ook past u Connect Intelligent doormelding toe op een brandmeldnetwerk via een BMS interface. Daarnaast is Connect Intelligent inzetbaar voor iedere andere brandmeldcentrale als traditionele kiezer middels de contactingangen.

E-Learning
Verreik uw kennis op de Hertek e-Campus met onze e-Learning modules. Na een succesvolle afronding van de e-Learningmodule Connect Intelligent (conform de CCV certificatieschema’s BMI en OAI – Bijlage 7 en 8) ontvangt u een verklaring door Hertek.

Meer weten over Hertek Connect?

Op de speciale website van Hertek Connect vindt u meer informatie over het platform Hertek Connect en de producten Connect Support, Connect Control en Connect Intelligent. Ook geven referenties van onderhouders en eindgebruikers u een duidelijk beeld van de voordelen van het Hertek Connect platform binnen de sectoren zorg, hotels, industrie en onderwijs.