Intelligente doormelding

Een intelligente doormelding informeert de PAC gedetailleerd op componentniveau over een brandmelding. Belangrijke informatie zoals de locatie, de zone en het type melding zijn bekend. Deze informatie is altijd actueel waardoor er beter en gerichter gereageerd wordt op een brandmelding.

De intelligente doormelding voldoet aan het Federatie Veilig Nederland protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC’. Bij brand wordt kostbare tijd gewonnen en is de brandweer sneller geïnformeerd. Bekijk hier de PAC's die intelligente doormelding volledig ondersteunen.