Blusoplossing voor hightech serveromgeving Radboud Universiteit

Nijmegen

Blusoplossing voor hightech serveromgeving Radboud Universiteit

Hertek Hi-Safe heeft de serverruimte van de Radboud Universiteit uitgerust met een betrouwbare blusgasinstallatie. De universiteit roemt de kennis en expertise van Hi-Safe.

Behoefte klant

Het universitair vastgoedbedrijf van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft Hertek Hi-Safe opdracht gegeven om de strategische serverruimte uit te rusten met een blusgasinstallatie. Tijdens de installatie mochten de primaire processen niet verstoord worden en moest de brandmeldinstallatie buiten werktijd storingsvrij blijven functioneren.

Oplossing

Na een inventarisatie heeft Hertek Hi-Safe gekozen voor een ProInert blusgasinstallatie. De bestaande brandmeldinstallatie stuurt de blusgasinstallatie aan. Hertek heeft in nauw overleg met het vastgoedbedrijf een plan van aanpak, risicoinventarisatie en planning opgesteld. Hertek Hi-Safe heeft de buisleiding in een container voorgemonteerd. Dat heeft het installatiewerk op locatie vereenvoudigd. Met name het montagewerk boven of nabij serverracks is geminimaliseerd. In het algemeen heeft Hertek gezorgd voor een erg schone montage vanwege de kwetsbaarheid van de ICT-infrastructuur.

“Wie het risico op brandschade in zijn serverruimte wil beperken, moet eerst eens praten met Hertek Hi-Safe. Zij weten exact wat ze doen en wat er in zo’n hightech omgeving bij komt kijken.”

Peter Arnts, teamleider ICT Servicecentrum