TECH.launch

Hertek organiseert evenementen ter lancering van nieuwe diensten en/of producten, (technische) seminars, kennissessies en netwerkbijeenkomsten voor dealers, partners en adviseurs.

TECH.

Alle door Hertek georganiseerde evenementen vallen onder TECH. en dit staat voor Technology Events Created by Hertek. Achter TECH. komen toevoegingen om duidelijk te maken wat u van het evenement kunt verwachten:

TECH.launch | Lanceren van nieuwe diensten en/of producten
TECH.innovate | Kennissessies waar innovatie oplossingen worden getest
TECH.network | Netwerkevenementen waar u kennis maakt met vakgenoten
TECH.tivity | Technisch kennisevenement met activiteit

Heeft u interesse om een van onze evemenenten bij te wonen?
Neem dan contact op met uw accountmanager.