Connect Control

Met Connect Control, onderdeel van Hertek Connect, beheert u als beheerder BMI de Penta brandmeldinstallatie met een smartphone. Connect Control is een intelligente toevoeging aan de brandmeldinstallatie waarmee u altijd én op iedere locatie op de hoogte bent van de actuele status van de brandmeldinstallatie(s).

Ondersteuning en bediening op afstand

Bij een notificatie op de smartphone gaat u, als beheerder BMI, direct over tot actie. In geval van bijvoorbeeld een storing is het mogelijk de brandmeldcentrale op afstand te bedienen in plaats van een handmatige handeling op de centrale. U verhoogt de brandveiligheid van uw organisatie door sneller en efficiënter te handelen bij een melding.

Meer weten over Hertek Connect?

Op de speciale website van Hertek Connect vindt u meer informatie over het platform Hertek Connect en de producten Connect Support, Connect Control, Connect Intelligent en Connect Evac. Ook geven referenties van onderhouders en eindgebruikers u een duidelijk beeld van de voordelen van het Hertek Connect platform binnen de sectoren zorg, hotels, industrie en onderwijs.