Verificatie PLUS

Heeft u ook last van nodeloze alarmen in uw gebouw? Wordt de rust in uw organisatie regelmatig verstoord door een onecht alarm? Hertek heeft een slimme technologische oplossing om nodeloze alarmen te voorkomen. Verificatie PLUS verifieert een (brand)melding voordat deze doorgemeld wordt.

Voorkomen nodeloze alarmen

Verificatie PLUS is een slimme technologische oplossing om nodeloze alarmen te voorkomen. Deze oplossing vermindert onrust en kosten voor uw organisatie én de brandweer.

Betrouwbaar door technische en persoonlijke verificatie

Verificatie PLUS is een betrouwbare oplossing om nodeloze alarmen te voorkomen. De combinatie van technische en persoonlijke verificatie zorgt voor optimale betrouwbaarheid in iedere situatie. Ook als er geen mensen in het gebouw aanwezig zijn zorgt technische verificatie voor een betrouwbare verificatie van elke melding.

Snellere melding bij echte brand

Ten opzichte van concurrenten detecteren de Hertek Penta 5000 en Penta 6000 brandmeldsystemen tot 3 minuten sneller een echte brand. Als iedere seconde telt is snelheid van levensbelang.

Geen investering in dure componenten

Om Verificatie PLUS te installeren hoeft u vaak niet te investeren in dure componenten. De intelligentie van deze slimme oplossing zit immers in de centrale. Als u beschikt over de juiste melders is Verificatie PLUS slechts een software-update voor uw Penta 5000 of Penta 6000 brandmeldsysteem. Dit maakt dit intelligente systeem een betaalbare oplossing!

Maatwerk, voor iedere situatie

De beschikbare opties in de software maken Verificatie PLUS tot een maatwerkoplossing. Voor ieder moment en in iedere situatie is optimale instelling beschikbaar.

Terugdringen nodeloze alarmen

Onechte en ongewenste meldingen bezorgen de brandweer en de samenleving veel overlast en onnodige kosten. In Nederland rukt de brandweer meer dan 100 keer per dag voor niets uit. Zo rijden de brandweervoertuigen, niet zonder risico, met zwaailicht en sirene in het verkeer naar een adres waar zij niet nodig zijn. De brandweer is op dat moment ook niet beschikbaar voor andere noodhulp en brandweermedewerkers verlaten onnodig hun dagelijkse werkplek.

Om deze onechte en ongewenste meldingen in vijf jaar tijd met 50% terug te dringen, startte Brandweer Nederland in 2012 het project STOOM (Structureel Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen). De brandweer ontwikkelde onder meer een model dat korpsen inzicht geeft in de verificatiemogelijkheden van een automatische brandmelding. Uiteindelijk doel van dit project is om middels technische verificatie het aantal nodeloze alarmen terug te dringen. Met de slimme techniek in de Verificatie PLUS oplossing geeft Hertek hier perfect invulling aan.

Meer weten over STOOM?

Hoe werkt het?

Wanneer een melder in alarm komt wordt een ongeverifieerde melding naar de brandmeldcentrale gestuurd. Verificatie van deze melding gebeurt, afhankelijk van de situatie, door de techniek in de centrale of door medewerkers ter plaatse.

De slimme techniek in de centrale bepaalt of deze ongeverifieerde melding terecht is: De status van de melder wordt binnen de verificatietijd (instelbaar 1-4 minuten) opnieuw gecontroleerd. In de situatie van een nodeloos alarm is er na het verstrijken van het verificatietijd geen sprake meer van een verschijnsel van brand (de melder is niet meer in alarm), en keert het systeem automatisch terug in de normale modus.

Als de oorzaak van de melding niet binnen de verificatietijd verdwijnt, en dus sprake is van een echte brand en de melder opnieuw in alarmstatus is, gaat een geverifieerde melding naar de hulpdiensten. Ook als een tweede melder (Dual Detector) binnen de verificatietijd in alarm komt, vindt doormelding naar een particuliere alarmcentrale (PAC) of een regionale alarmcentrale van de brandweer (RAC) plaats.

Persoonlijke verificatie vindt plaats nadat een persoon binnen het gebouw via bijvoorbeeld een DECT en/of PZI-installatie geattendeerd is op de ongeverifeerde melding. De persoon gaat naar de desbetreffende ruimte en, in geval van een nodeloos alarm, reset het alarm op de brandmeldcentrale. In geval van een echte brand start de persoon een ontruiming door bijvoorbeeld een handbrandmelder ter plaatse te activeren.

Hertek brandmeldsystemen

Verificatie PLUS is eenvoudig en snel toe te passen op de Penta 5000 en Penta 6000 brandmeldcentrales van Hertek. De Penta 5000 brandmeldcentrales zijn voor elk project toepasbaar, hebben een eenvoudige bediening en zijn vrij programmeerbaar.

Verificatie PLUS voldoet aan alle normen:

  • NEN2535
  • EN54-2: verificatietijd instelbaar 1-4 minuten
  • EN54-13: systeemcertificering
  • doormelding RAC en PAC
  • Verificatie PLUS is toepasbaar op de Penta 5000 1-lus, 2-4 lus, de Penta 5000 Solisto en Penta 6000 centrales.

Contact opnemen?

Wilt u weten hoe Verificatie PLUS in uw situatie nodeloze alarmen kan voorkomen? Neem dan contact op met ons.

Hertek B.V.
Copernicusstraat 8
6003 DE Weert

Bel met onze adviseurs: +31 (0)495 58 41 11
Stuur een e-mail naar: info@hertek.nl