Connect Support

Met Connect Support, onderdeel van Hertek Connect, biedt u als onderhoudspartij, extra service voor brandveiligheid. Connect Support is een online portal die toegang geeft tot de actuele status van de aangesloten Penta brandmeldinstallaties waar u het onderhoud voor verzorgd.

Benader uw klanten proactief

Uw verhoogt uw servicegraad met de 24/7 monitoring van het systeem, een snelle probleemanalyse en gerichte acties bij een melding. Met gedetailleerde informatie op elementniveau voert u gericht onderhoud uit en benadert u uw klanten hiervoor proactief.

Meer weten over Hertek Connect?

Op de speciale website van Hertek Connect vindt u meer informatie over het platform Hertek Connect en de producten Connect Support, Connect Control, Connect Intelligent en Connect Evac. Ook geven referenties van onderhouders en eindgebruikers u een duidelijk beeld van de voordelen van het Hertek Connect platform binnen de sectoren zorg, hotels, industrie en onderwijs.