Brandmeldinstallaties

De wettelijke eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties treft u aan in resp. artikel 6.20 en 6.23 van het Bouwbesluit 2012. Deze artikelen sturen specifieke normen aan.

Voor ontwerp, uitvoering, compatibiliteit en kwaliteit van brandmeldinstallaties hanteert u de norm NEN 2535, voor ontruimingsalarminstallaties de NEN 2575. Beide normen verwijzen naar de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 2576, om aan de eis van functiebehoud bij brand te voldoen. Gaat het om beheer, controle en onderhoud, dan hanteert u resp. de NEN 2654-1 en NEN 2654-2. Naast deze specifieke eisen, moet elke installatie voldoen aan de NEN 1010.

Wijzigingen en impact NEN 2535:2017

De gedeeltelijk herziene NEN 2535:2017 is gepubliceerd. Deze norm dient ter vervanging van de NEN2535+C1:2010. In dit kennisdocument maken wij voor u de wijzigingen eenvoudig inzichtelijk.

Vraag het kennisdocument 'Wijzigingen en impact NEN 2535:2017' aan

Overzicht:

 • Bouwbesluit 2012 artikel 6.20 Brandmeldinstallaties;
 • Bouwbesluit 2012 artikel 6.23 Ontruimingsalarminstallaties;
 • NEN 2535+C1 Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem - en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen;
 • NEN 2575-1 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 1: Algemeen
 • NEN 2575-2 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen- Deel 2: Luidalarminstallatie type A
 • NEN 2575-3 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 3: Luidalarminstallatie type B
 • NEN 2575-4 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos
 • NEN 2575-5 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 5: Stilalarm met attentiepanelen
 • NPR 2576 Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van Transmissiewegen
 • NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties
 • NEN 2654-2 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
 • NEN 1010 Elektrische installaties voor laagspanning