MVO-certificaat VEBON-NOVB voor Hertek

Ondernemersvereniging VEBON-NOVB behartigt de algemene, economische, commerciële en strategische belangen van ondernemers in de technische brand- en beveiligingssector. Een sterke vereniging, vraagt om daadkrachtige leden. Daarom moet ieder lid van VEBON-NOVB voldoen aan strenge criteria. Onlangs is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als criteria toegevoegd. Hertek is een van de eerste VEBON-NOVB-leden die voldoet aan deze MVO-criteria.

Checklist MVO-Beleid

Federatie Veilig Nederland heeft een MVO-beleid ontwikkeld met criteria waar haar leden aan moeten voldoen. Dit model toetst leden op 90 MVO-criteria binnen de thema’s bestuur en management, mens en werk, klant, milieu en maatschappij. Hertek voldoet aan de gestelde criteria van het MVO-beleid en bezitten het MVO-certificaat van VEBON-NOVB. Daarmee stelt Hertek diverse waarden centraal zoals het respecteren van belangen van de betrokken stakeholders, het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten, het integer en transparant handelen en het bijdragen aan een duurzame samenleving.

Verantwoordelijkheid

Al ruim 25 jaar is de Hertek Groep bewust van de impact van haar activiteiten op het milieu en de samenleving. Voor de Hertek Groep is het MVO-certificaat een bevestiging dat zij kwalitatief hoogwaardige producten en diensten leveren, en haar verantwoordelijkheid neemt wanneer het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

VEBON NOVB MVO Certificeringen