Prijsindexering per 1 januari 2022

Wij informeren u middels deze weg over een ophanden zijnde prijsindexering bij Hertek Safety voor een gedeelte van het productassortiment.

Prijsindexering per 1 januari 2022

Ook Hertek Safety wordt geconfronteerd met sterk stijgende kosten.

In 2021 hebben wij ervoor gekozen om deze maximaal te absorberen en geen extra indexaties door te voeren. Om toegevoegde waarde te blijven leveren in onze producten en diensten zijn wij genoodzaakt om een deel van deze kosten door te voeren in de verkoopprijzen. Met ingang van 1 januari 2022 worden de prijzen voor een groot gedeelte van het assortiment met 5% geïndexeerd.

Wij streven naar een vaste prijs voor 2022, echter gezien de wereldwijde ontwikkelingen ten aanzien van grondstoffen sluiten wij tussentijdse aanpassingen op voorhand niet uit.

Wij vertrouwen op uw begrip en kijken uit naar een verdere voortzetting van onze samenwerking. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon.

Directie Hertek