Wereldmilieudag: introductie milieusticker

Hertek draagt met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij aan een duurzame samenleving. Om het milieu niet onnodig te belasten met afval vervangen wij lichtelijk beschadigde verpakkingen niet meer door nieuwe verpakkingen. Uiteraard biedt deze verpakking nog ruim voldoende bescherming tijdens transport en blijft het door u bestelde product 100% onbeschadigd. Samen staan we sterk voor een beter milieu.

Hertek draagt met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij aan een duurzame samenleving. Onder meer door het werken met producten waarvan het negatief effect op gezondheid, milieu en maatschappij gedurende de gebruiksfase tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast neemt Hertek maatregelen om negatieve effecten op klimaatverandering en milieubescherming te verminderen.

Verpakking beschadigd, product OK
Geheel in lijn met deze gedachtegang ligt het idee om lichtelijk beschadigde verpakkingen niet meer te vervangen door nieuwe dozen. Hiermee belasten we het milieu niet extra met onnodig verpakkingsmateriaal. Uiteraard biedt de verpakking nog wel voldoende bescherming tijdens transport en blijft het bestelde product 100% onbeschadigd.

Heel toepasselijk gaat deze maatregel in op Wereldmilieudag, woensdag 5 juni 2019, en plakt Hertek vanaf die dag op lichtelijk beschadigde verpakkingen onderstaande sticker.

Milieusticker

De sticker is uiteraard gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.

Klanttevredenheid
Uiteraard mag deze maatregel niet ten koste gaan van onze hoge klanttevredenheid. Daarom verzoeken wij u ook vriendelijk om bij klachten over de verpakking direct contact met ons op te nemen via 0495-584111.

Samen staan we sterk voor een beter milieu.