Noodverlichting ≠ Noodverlichting

Is het voor u duidelijk? Er wordt gesproken over Noodverlichting en uiteindelijk gaat het om de verlichting van een vluchtroute. Voor ons is het dagelijkse kost, maar dit geldt logischerwijs niet voor iedereen. Geen nood! Graag leggen wij u uit hoe het nu zit!

Laten we de term ‘Noodverlichting’ nader bekijken.

Noodverlichting is een verzamelwoord van alle denkbare verlichting die beschikbaar is, zodra de netspanning van de normale verlichting in gebreke blijft. Simpel gezegd: licht dat om welke reden dan ook inschakelt zodra u in het donker komt te staan. Dit verzamelwoord bestaat grofweg uit twee delen: Nood-evacuatieverlichting en Vervangingsverlichting.

Nood-evacuatieverlichting is ervoor bedoeld dat, zodra de netspanning van de normale verlichting in gebreke blijft, een ruimte op een veilige manier kan worden verlaten. Vervangingsverlichting is bedoeld om in bovenstaande situatie ter plaatse te blijven en, uit veelal commerciële overwegingen, werkzaamheden voort te zetten. Totaal verschillende overwegingen. Toch vallen beide onder de gezamenlijke noemer Noodverlichting. Volgend overzicht geeft het complete beeld:

Laten we ons alleen nog richten op de Nood-evacuatieverlichting. Waar wringt de schoen een beetje? Onze overheid bedoelt met de term Noodverlichting niet het verzamelwoord, maar de Vluchtwegverlichting uit bovenstaand schema. En om het nog complexer te maken dan het al is, noemen ze de Vluchtwegaanduiding in hun documenten (o.a. Bouwbesluit) Vluchtrouteaanduiding. Het is maar dat u het weet.