Waar is hier de nooduitgang

Het Goede Doel zong in de jaren 80 'Waar is hier de nooduitgang?'. Ik vraag mij exact hetzelfde af iedere keer wanneer ik grote evenementen bezoek of op plaatsen kom waar zich grote groepen mensen verzamelen. En hoe deze grote groep mensen bij een onfortuinlijke gebeurtenis zich in veiligheid brengt.

Veiligheid is onze core business dus is het logisch dat ik mij hiermee bezig houd. Daarom zoek ik bij dergelijke gelegenheden altijd waar alle nooduitgangen zich bevinden en wat de kortste, snelste maar ook veiligste weg naar buiten is. Helaas komt het nog steeds voor dat mensen door gedrang overlijden doordat zij in paniek raken zoals in Italië afgelopen december. Hoe kunnen we zo’n drama voorkomen?

Crowdcontrol

Dagelijks zijn mensen bezig om gebouwen en terreinen zo veilig mogelijk te maken. Daarbij bestuderen ze het beweegpatroon van grote groepen mensen. Opvallend daarbij is het kuddegedrag wanneer wij ons van punt A naar punt B voortbewegen. Op basis van allerlei berekeningen weten ze exact hoeveel nooduitgangen er nodig zijn, hoe breed deze moeten zijn en waar ze gepositioneerd moeten worden om iedereen binnen een zo kort mogelijke tijd in veiligheid te brengen. Dat noemen ze crowdcontrol. In onderstaande uitzending van Het Klokhuis leggen ze het haarfijn uit.

Vluchtrouteaanduiding & noodverlichting

Nu we weten waar de nooduitgangen gepositioneerd moeten worden, alvorens gebouwd kan worden, moet natuurlijk ook nog de vluchtroute duidelijk gemarkeerd en verlicht zijn. Hiervoor geldt een strikte wet- en regelgeving.

Deze wet- en regelgeving bepaald onder andere waar de vluchtrouteaanduiding aangebracht moet worden en hoe ver het leesbereik van deze markering moet zijn met of zonder verlichting. In heel Europa gelden dezelfde regels qua design van de vluchtrouteaanduiding. Dat geldt voor het poppetje, de deuropening en de vorm en grootte van de pijl. Maar naar welke richting de pijlen op moeten wijzen is niet vastgelegd. Hieronder een voorbeeld waarin het verschil zichtbaar is bij Nederlands en Duits gebruik.

Vluchtrouteaanduiding NL vs Duitsland

Vaak worden vluchtrouteaanduiding en noodverlichting met elkaar verward. Vluchtrouteaanduiding zijn de groene bordjes waarop een pijl de richting op wijst richting de dichtstbijzijnde nooduitgang. Noodverlichting brandt wanneer de stroom uitvalt of als zich een andere calamiteit voordoet. De vluchtrouteaanduiding en noodverlichting hebben eigen stroombronnen (o.a. accu’s) zodat bij een stroomstoring deze nog minimaal 60 minuten blijven branden. Zo laten ze je nooit in het donker staan.

In polonaise veilig naar de nooduitgang

Daar is dus de nooduitgang

Met deze wetenschap in je achterhoofd kijk je voortaan met een veiligere blik om je heen. Of je nou carnaval viert in Nederland of Duitsland, een concert of festival bezoekt of de volgende keer wanneer je naar de bioscoop gaat. Zorg dus altijd dat je bij binnenkomst goed om je heen kijkt naar de vluchtrouteaanduiding. Zodat je in geval van nood weet waar je naar toe moet en je niet alleen jezelf maar ook de mensen om je heen in veiligheid brengt.

Whitepaper 'Over noodverlichting'

De NEN-EN 1838 is de Nederlandse norm voor toegepaste verlichtingstechniek, specifiek Noodverlichting. Maar er bestaan nog andere normen rondom noodverlichting, zoals de NEN 3011, NEN 1010 en NEN 50172. Onze trainer Lars Delsing geeft zijn visie over noodverlichting en daarop geldende normen. Een praktische omgang van de normen NEN-en 1838, NEN 3011, NEN 1010 en NEN 50172.

Vraag de Whitepaper over Noodverlichting aan