XP95 optische melder

Artikelnummer BIM519

Adresseerbare optische rookmelder, werkend volgens het lichtverstrooiingsprincipe.

  • Eenvoudig vervangbaar zonder opnieuw te programmeren
  • Reageert ook goed op zich langzaam ontwikkelende branden en smeulbranden
  • Atmosferische druk en wind hebben geen invloed op de melder