XP95 S60 Ex ia safety barrier 1 kanaal

Artikelnummer BIM300

De barrier wordt geplaatst in een DIN behuizing (BRT390 of BRT391).

  • Galvanische scheiding

Kennisdocument ATEX

In dit kennisdocument gaan we onder andere in op categorieën en zone classificaties en welke apparatuur hier toegestaan is. Verder hebben we uitleg en rekenvoorbeelden over de toetsing en berekening van intrinsiek veilige stroomketens opgenomen.

Vraag direct aan!