XP95 protocol translator 1 channel

Artikelnummer BIM302

De protocolvertaler XP95 wordt in het veilige deel geplaatst en zorgt voor de integriteit van de communicatie tussen regelapparatuur en veldapparatuur en veiligheid binnen de grenzen van de BASEEFFA-certificering.

  • Lusgevoed
  • Vertaalt spanningsniveaus van een lusdriver, zodat deze compatibel zijn met IS-vereisten
  • 1 IS steekleiding

Kennisdocument ATEX

In dit kennisdocument gaan we onder andere in op categorieën en zone classificaties en welke apparatuur hier toegestaan is. Verder hebben we uitleg en rekenvoorbeelden over de toetsing en berekening van intrinsiek veilige stroomketens opgenomen.

Vraag direct aan!