Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties (BMI)

De cursus behandelt specifiek de projectering van brandmeldsystemen volgens de geldende wetten en normen. Na succesvolle afronding van de Hertek-onafhankelijke cursus kunt u deelnemen aan het landelijke examen Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties.

Opleiding
Cursus Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties

Inhoud
Bent u betrokken bij de projectering van brandmeldinstallaties? Na deze cursus bent u projecteringsdeskundige en stemt u de brandmeldinstallatie optimaal af.

Voorkennis
U volgt deze cursus zonder specifieke kennis of vooropleidingen.

Omschrijving:

Een brandmeldinstallatie moet optimaal afgestemd zijn op het doel, het gebruik en de omstandigheden in het te beveiligen object. Het samenstellen van een brandmeldsysteem, met de brandmeldinstallatie, bekabeling, melders, etc. en het voorbereiden van de installatie, noemen we ook wel projecteren. Deze cursus leidt u op tot projecteringsdeskundige. Na de afronding bepaalt u snel en gemakkelijk welke branddetectie vereist is volgens de actuele regelgeving via de projecteringswijzer. Een overzichtstabel, flow charts en puntsgewijze toelichting leiden u naar een verantwoorde projecteringsafweging voor elke brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Download de Hertek Projecteringswijzer!

Tijdens de 11-daagse cursus Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties
worden alle belangrijke onderwerpen behandeld zodat wordt voldaan aan de eind- en toetstermen zoals omschreven in het CCV Certificatieschema.
Na afronding van de cursus voldoet de cursist aan de volgende competenties:

Algemeen
Is in staat zelfstandig een brandmeldinstallatie te ontwerpen en projectereren overeenkomstig de voorschriften. Dit op basis van de opgedane kennis op het gebied van brand, brandveiligheid, techniek en voorschriften betrekking hebbend op elektronische branddetectie en brandmelding.

Brandveiligheid
Uitgebreide kennis van het verschijnsel brand, brandoorzaken, brandgedrag van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, branduitbreiding en rookverspreiding. Voorts van de brandrisicobeoordeling en de in relatie te nemen maatregelen.

Techniek
Uitgebreide kennis van de hedendaagse techniek op het gebied van automatische brandmeldsystemen en brandmeldapparatuur en de toepassing hiervan.

Projectie
Uitgebreide kennis van de projectering van brandmeldsystemen in verschillende soorten gebouwen, overeenkomstig geldende nationale en Europese normen en voorschriften.

Bouwkundig
Kennis van bouwkunde in relatie tot brandveiligheid en de samenhang tussen structuur, vorm en bouwkundige uitvoering van een gebouw en de in een gebouw aan te brengen passieve en actieve brandveiligheidsvoorzieningen.

Brandbeveiligingsinstallaties
Kennis van de verschillende passieve en actieve brandveiligheidsvoorzieningen en de eventuele aansturing van dit soort voorzieningen door de brandmeldinstallatie.

Normering en regelgeving
Kennis van de normering op het gebied van de brandveiligheid, zowel nationaal (NEN) als internationaal (CEN). Voorts van de regels die overheid en verzekeraars stellen op het gebied van brandveiligheid.

Uitvoering
Toezicht kunnen uitoefenen op de installatiewerkzaamheden en deze te kunnen begeleiden, alsmede kennis te hebben van de procedures van de inbedrijfstelling.

Onderhoud
Kennis van het noodzakelijke onderhoud en in een onderhoudsschema vast te kunnen leggen welk onderhoud dient te worden uitgevoerd.

Voor de volledige eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige
brandmeldinstallaties zie de CCV Certificatieschema’s of stuur een e-mail naar opleidingen@hertek.nl.

Voorkennis en benodigdheden:

De prijs van deze cursus is exclusief examengeld.

MeerMinder specificaties

Cursusdetails

Prijs:
€2725,- (excl. BTW)
Duur van de opleiding:
11 dagen
Opleiding wordt gedoceerd:
in groepsverband
Opleiding omvat:
Syllabus, Lunch, Exclusief examengeld, Deelnamecertificaat
Data: Weert
21 & 28 maart, 4, 11, 18 & 25 april, 16, 23 & 30 mei, 6 & 13 juni 2024 (excl. extern examen op 2 juli 2024 (Certoplan). Let op excl. extern examen, door u zelf te regelen)

Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties (BMI)

(*) Dit veld is verplicht.

Locatie en dataAlgemene informatie
Factuuradres (indien afwijkend)Gegevens cursisten

Overig