e-learning | Transitie Penta 5000 naar 6000 BMI

Deze e-learning behandelt de verschillen tussen de Penta 5000 en de Penta 6000 brandmeldinstallatie (BMI). De e-learning is te volgen via de Hertek e-campus waar dealers, partners en installateurs na registratie toegang verkrijgen.

Over deze e-learning

Deze e-learning is bedoeld voor iedereen die de cursus Installeren Hertek Brandmeldinstallaties of In bedrijf stellen Hertek Penta 5000 brandmeldinstallatie al eerder succesvol heeft doorlopen.

Met het doorlopen van deze e-learning bent u weer helemaal op de hoogte van de huidige stand van zaken en voldoet u weer volledig aan de gestelde eisen zoals aangegeven in de CCV-certificatieschema's onder 'Eindtermen productkennis'.

Na afronding van deze e-learning, heeft u de mogelijkheid een digitaal certificaat te downloaden. Dit certificaat geldt enkel als aanvullend certificaat op de reeds in bezit zijnde deelnamecertificaten van de hierboven vermelde cursussen.

NB. Cursisten die de eerder vermelde cursussen niet hebben gevolgd, dienen de volledige cursus Installeren Hertek brandmeldinstallaties of In bedrijf stellen Hertek Penta 6000 Brandmeldinstallatie te volgen. Hierin zijn de updates meegenomen.