Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties

De cursus leert u om te gaan met de Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van ontwerpen, onderhouden en geeft u inzicht in de achterliggende methodieken. Na deelname aan deze cursus bent u in staat om noodverlichtingsinstallaties systematisch te ontwerpen en deze op een adequate manier te controleren en onderhouden.

Opleiding
Cursus Inspectie en onderhoud noodverlichting

Inhoud
Bent u betrokken bij de projectering, installatie en het onderhoud van een noodverlichtingssysteem? Na deze cursus voert u deze taken foutloos uit en heeft u inzicht in de achterliggende methodieken.

Voorkennis
Minimaal Middelbaar Beroepsonderwijs. Bij voorkeur technisch of elektrotechnisch georiënteerd.

Omschrijving:

Noodverlichting is in veel gevallen wettelijk verplicht. De overheid stelt ook eisen aan de projectering, installatie en het onderhoud van een noodverlichtingssysteem. Tijdens deze cursus leert u alle ins en outs van de Nederlandse en Europese wetgeving. Na afloop bent u in staat om noodverlichtingsinstallaties te ontwerpen, te controleren en te onderhouden.

Wettelijke kaders
• Bouwbesluit, Arbo en Wet Milieubeheer
• Welke eisen worden er gesteld aan onderhoud?
• Gebruik van NEN-EN 1838 tijdens inspecties
• Toetsing aan NEN 3011 / NEN 6088

Projecteren
• Stappenplan voor projecteren
• Case projecteren
• Evaluatie

Noodverlichting in de praktijk
• Gebruik van fabrikanteninformatie
• Adviseren van eindgebruikers

Inspectie
• Herkennen van strijdige situaties
• Case inventarisatie
• Inspecties van diverse installatievormen
• Inventarisatie van de installatie
• Veilig inspecteren

Onderhoud
• Onderhoudswerkzaamheden aan de installatie
• Algemene aandachtspunten
• Gebruik van het logboek Noodverlichting

MeerMinder specificaties

Cursusdetails

Prijs:
€394,- (excl. BTW)
Duur van de opleiding:
1 dag
Opleiding wordt gedoceerd:
in groepsverband
Opleiding omvat:
Syllabus, Lunch, Deelnamecertificaat
Data: Weert
14 maart 2024
Data: In-company
In onderling overleg vanaf 10 personen

Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties

(*) Dit veld is verplicht.

Locatie en dataAlgemene informatie
Factuuradres (indien afwijkend)Gegevens cursisten

Overig