Hoe zit het met het onderhoud van mijn brandmeldinstallatie?

Hoe zit het met het onderhoud van mijn brandmeldinstallatie?

Om zeker te weten of de brandmeldinstallatie waarschuwt als er brand uitbreekt, is het belangrijk de installatie goed te onderhouden en beheren.

Het Bouwbesluit geeft in artikel 6.20 lid 7 en 8 aan dat het onderhoud, het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie moet voldoen aan NEN 2654-1.
Een brandmeldinstallatie heeft meestal ook een ontruimingsalarmeringsinstallatie. Over ontruimingsalarmeringsinstallaties zegt het bouwbesluit in artikel 6.23 lid 3 en 5 dat het onderhoud, het beheer en de controle daarvan moet voldoen aan NEN 2654-2.

Wijzigingen en impact NEN 2654-1+C1:2018

Wat is de impact van de wijzigingen van de NEN 2654-1+C1:2018 op uw dagelijkse werkzaamheden? Wij maken het graag voor u inzichtelijk in dit kennisdocument.

Vraag het kennisdocument NEN 2654 aan

Wijzigingen en impact NEN 2654-2

Wat is de impact van de wijzigingen van de NEN 2654-1+C1:2018 op uw dagelijkse werkzaamheden? Wij maken het graag voor u inzichtelijk in dit kennisdocument.

Vraag het kennisdocument NEN 2654-2 aan