Waarom moet ik kiezen voor een CCV-erkend bedrijf?

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Het CCV is hét centrum dat kennis en samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten.

Hertek is een Erkend CCV-bedrijf en werkt volgens de certificatieschema’s van het CCV. Een CCV-erkend bedrijf heeft bewezen goede installaties te leveren, te installeren of te onderhouden. Door te kiezen voor een CCV-erkent bedrijf kiest u voor zekerheid en kwaliteit. Een CCV-erkend bedrijf wordt jaarlijks gecontroleerd op naleving van de CCV-certificatieschema’s. Ontwerpgegevens van iedere aangelegde installatie worden steekproefsgewijs (1 op 5) ter plaatste gecontroleerd. Daarnaast ontvangt u altijd een certificaat van uw installatie waarop verwezen wordt naar de CCV-certificatieschema’s. Hiermee bewijst u dat uw installatie voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving. Dit certificaat kunt u overleggen aan de gemeente, brandweer of verzekeraar.