Wat is een Plan van Eisen, ofwel PvE?

Het PvE (Programma van Eisen) is een document waarin alle door de eisende partijen gestelde voorwaarden waaraan de brandveiligheidsinstallatie moet voldoen, worden omschreven.

In een PvE wordt vastgelegd wat voor brandveiligheidsinstallatie u krijgt. Op verschillende onderdelen wordt aangegeven hoe de installatie wordt opgebouwd, door wie en conform welke regels. Wanneer dit is vastgelegd naar tevredenheid van de betrokken partijen wordt het PvE ondertekend door de eigenaar of beheerder van het pand, door de PvE-opsteller en door de eisende partijen (in de meeste gevallen de brandweer, de gemeente of de verzekeraar). Hertek is erkend opsteller van een PvE en neemt u deze zorg graag uit handen.