Welk brandmeldsysteem heb ik nodig?

U kunt de projectering van het brandmeldsysteem afstemmen op uw situatie, rekening houdend met eventuele ingewikkelde sturingen. Hertek onderscheidt daarom conventionele en adresseerbare brandmeldsystemen. Bij conventionele brandmeldsystemen verloopt de communicatie van melders naar de centrale groepsgewijs, waarna u onderzoekt waar de melding binnen de meldergroep vandaan komt. Bij adresseerbare brandmeldsystemen communiceert elke melder individueel, zodat u meteen weet waar de melding exact vandaan komt.