Welke pictogrammen zijn geldig?

De vluchtrouteaanduiding geeft alle vluchtwegen, nooduitgangen en nooddeuren aan. Als een nooduitgang niet direct zichtbaar is, dan moeten richtingaangevende signaleringen helpen de nooduitgang te vinden. Hiervoor worden de pictogrammen uit NEN-EN-ISO 7010 (2012) gebruikt. Wereldwijd hanteren steeds meer landen de internationale norm voor veiligheidssymbolen ISO 7010. Om hierbij aan te sluiten zijn sinds 2012 de nieuwe pictogrammen van kracht en opgenomen in de norm NEN-EN 7010 (Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en –tekens). De oude Nederlandse pictogramnorm NEN 6088 is in 2013 ingetrokken en sinds 2016 zijn deze pictogrammen uit gefaseerd. Het voornaamste verschil is dat volgens de NEN 3011 de pijl naar boven gebruikt te worden om aan te geven dat de route rechtdoor loopt waar op de oude pictogrammen hier nog een pijl naar beneden voor werd gebruikt. De eisen die aan de pictogrammen worden gesteld zoals kleur, luminantie, contrastverhouding en de daaruit voortvloeiende herkenningsafstand staan beschreven in de norm NEN-EN 1838.