Zijn er normen, richtlijnen en wetgeving voor noodverlichting?

Ja. De wettelijke eisen voor noodverlichting (=vluchtwegverlichting) en vluchtrouteaanduiding (=vluchtwegaanduiding) worden beschreven in resp. artikel 6.3 en 6.24 van het Bouwbesluit 2012. Deze artikelen sturen op hun beurt specifieke normen aan. Voor de uitvoering van de benodigde pictogrammen bij vluchtrouteaanduiding dient u de norm NEN 3011 en artikel 5 van NEN-EN 1838 te hanteren. Naast het Bouwbesluit dient ook aan het Arbeidsomstandighedenbesluit te worden voldaan, zodra er in het gebouw een werkgever-werknemer relatie is. Aangezien het Arbeidsomstandighedenbesluit geen specifieke eisen stelt, hanteren we artikel 4.1.2, 4.3 en 4.4 van de NEN-EN 1838 om dit adequaat in te vullen. Naast deze specifieke eisen, moet elke installatie voldoen aan de NEN 1010. Gaat het om beheer, controle en onderhoud, dan wordt geadviseerd om ISSO Publicatie 79 te volgen.

Meer informatie over de actuele wet- en regelgeving is terug te vinden op de pagina Wet- en regelgeving. Wilt u weten waar u zelf aan toe bent? Vraag het aan onze noodverlichtingsspecialist.