Energietransitie met led-noodverlichting van Hertek

Energietransitie wordt een steeds bekender begrip in Nederland door onder andere landelijke overheidscampagnes als ‘iedereen doet wat’. Maar wat is energietransitie? Het betekent niet meer dan overstappen van fossiele brandstoffen (aardgas en steenkolen) naar duurzame, groene energie (zon, wind, biomassa en waterkracht). De energietransitie raakt ons allemaal.

Ten grondslag aan de energietransitie ligt het klimaat. De opwarming van de aarde stijgt dermate snel dat strenge klimaatdoelen zijn gesteld in Parijs (2015) waaraan landen moeten voldoen. In Nederland zetten we stappen naar duurzame energie door onder andere te stoppen met gasboringen in Groningen en breiden we onze groene energiebronnen nog verder uit. Niet alleen de energiebronnen worden aangepakt maar ook energieverspillende producten worden vervangen door energiezuinige alternatieven.

Verlichting

In 1809 slaagde de Britse scheikundige Sir Humphry Davy, met zo’n 2.000 batterijen en twee staven van koolstof, er in om enkele minuten een lichtboog te produceren, die fel wit licht uitstraalde. Hiermee is hij de échte uitvinder van de gloeilamp. Baanbrekend maar niet energiezuinig. In 1815 heeft hij de Davy lamp, veiligheidslamp voor gebruik in brandgevaarlijke omgevingen, uitgevonden (zie afbeelding).

De Amerikaanse uitvinder Thomas Edison slaagde er op 21 oktober 1879 in om een gloeilamp enkele uren te laten branden. Wat een hele verbetering was met de olielampen en kaarsen die in die tijd als lichtbron werden gebruikt. Later lukte het Edison wel om een commerciële gloeilamp uit te vinden met meer branduren. Met de komst van deze nieuwe elektrische lichtbron kwam ook de behoefte aan een grootschalig elektriciteitsnetwerk. En dat was nog maar 150 jaar geleden! Inmiddels raken elektriciteitsnetwerken steeds zwaarder belast wat zijn uitwerking heeft op het klimaat, daardoor moeten we overstappen op duurzame producten en alternatieve energiebronnen.

Dit geldt dus ook voor verouderde noodverlichting die nog gebruik maakt van tl-verlichting. Door doelstellingen in het Energieakkoord dienen vluchtrouteaanduiding met een tl-lichtbron vervangen te worden door energiezuinige ledverlichting. Het vervangen van tl-vluchtrouteaanduiding is dus verplicht en er kan handhavend tegen opgetreden worden.

Energiezuinig én kostenbesparend

Met de overstap van tl- naar ledverlichting wordt niet alleen voldaan aan het Energieakkoord maar wordt ook jaarlijks al snel 75% aan stroomgebruik bespaart per tl-armatuur. Hierdoor heb je kosten van de investering en installatie over het algemeen al binnen 5 jaar terugverdiend. Daarnaast is ook de levensduur van de batterij van een led-armatuur veel duurzamer dan die van een tl-armatuur. Overstappen is dus niet alleen verplicht maar ook zeer verstandig voor milieu en portemonnee.

Energielabel C voor kantoren

Volgens het Bouwbesluit 2012 moeten per 1 januari 2023 kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Daarbij mag een kantoorgebouw maximaal 225 kWh per m2 per jaar aan primair fossiel energie verbruiken. Wanneer een kantoorgebouw per 1 januari 2023 niet voldoet aan de eisen, dan mag het gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. Voer dus tijdig energiebesparende maatregelen, zoals led-noodverlichting, door.

Installatiegemak van Hertek

Het vervangen van de tl-armaturen mag tijdens de jaarlijkse vervanging van de tl-lichtbron. Met de universele renovatiekit met montagehulp van Hertek worden kosten en montagetijd bespaard bij het vervangen van tl-armaturen door energiezuinige ledverlichting, zonder in te leveren op een kwalitatieve esthetische afwerking, terwijl voldaan wordt aan de eisen uit het Energieakkoord. Meer weten over de renovatiekit? Download hier de leaflet.

Een duurzame, energiezuinige wereld voor een veilige, gezonde leef- en werkomgeving, nu en in de toekomst.