Kennisdocument: Noodverlichting regelgeving en normering

Het kennisdocument noodverlichting ‘Regelgeving en normering’, uitgegeven door De verenigde professionals in noodverlichting (NVFN), geeft inzicht in de regelgeving en normering voor noodverlichting.

Bij een noodverlichtingsinstallatie komen nogal wat regels en normen kijken. De Arbo-wet, het Bouwbesluit en de normbladen NEN-EN 1838 en NEN-EN 50172 zijn de basis voor ontwerp, aanleg en instandhouding van installaties. Controlepunten zijn de aanwezigheid, het functioneren en het onderhoud van de noodverlichting. Doordat de overheid langzaam maar zeker terugtreedt in de rol van handhaver, komt de zorgplicht voor de veiligheid in gebouwen bij de eigenaar (Bouwbesluit) en de gebruiker (Arbowet) te liggen.

Het kennisdocument noodverlichting ‘Regelgeving en normering’, uitgegeven door De verenigde professionals in noodverlichting (NVFN), gaat hier nader op in.

Kennisdocumenten
We hebben meer kennisdocumenten over noodverlichtingsinstallatie gepubliceerd. U kunt deze gratis downloaden via onze kennispagina.

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, neem dan contact op met uw accountmanager van Hertek.

Download Kennisdocument: Noodverlichting regelgeving en normering

(*) Dit veld is verplicht.