Kennisdocument: Pragmatisch projecteren van noodverlichting

Om een noodverlichtingsinstallatie goed in te richten, is een systematische aanpak nodig. Hiervoor zijn veel gegevens nodig die er in de praktijk echter vaak niet of onvoldoende zijn, bijvoorbeeld omdat een project nog op de ‘tekentafel’ ligt.

In het kennisdocument 'Pragmatisch projecteren van noodverlichting', uitgegeven door De verenigde professionals in noodverlichting (NVFN), staat een stappenplan voor het pragmatisch projecteren.

Tevens geeft Hertek een cursus Projecteren Noodverlichting. Deze cursus leert u om te gaan met de actuele Nederlandse wet- en regelgeving en toepassing daarvan bij het projecteren van noodverlichtingsinstallaties. Met de kennis die u opdoet bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Vraag hier de gratis projecteringswijzer noodverlichting aan.

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, neem dan contact op met uw accountmanager van Hertek.

Download Kennisdocument: Pragmatisch projecteren van noodverlichting

(*) Dit veld is verplicht.