Kennisdocument: NEN 2535:2017 Wijzigingen en impact gedeeltelijke herziening

In NEN 2535 staan regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. Op 4 december 2017 is de gedeeltelijk herziene NEN 2535:2017 gepubliceerd. Deze norm dient ter vervanging van NEN 2535+C1:2010.

Hertek heeft voor u de wijzigingen inzichtelijk gemaakt. Per paragraaf staat exact omschreven wat er gewijzigd is en welke impact deze wijzigingen hebben op uw dagelijkse werkzaamheden.

Tevens geeft Hertek een cursus NEN 2535, waarin u de norm van A tot Z leert kennen.

NEN 2535:2017 is op dit moment nog niet in de Regeling Bouwbesluit aangestuurd, dus nog niet wettelijk van kracht. Wel kan er op basis van gelijkwaardigheid gebruik worden gemaakt van deze nieuwe norm.

In de CCV certificeringsregeling BMI 4.0 wordt er nog naar NEN 2535+C1:2010 verwezen.

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, neem dan contact op met Hertek.

Download Kennisdocument: NEN 2535:2017 Wijzigingen en impact gedeeltelijke herziening

(*) Dit veld is verplicht.