Kennisdocument: NEN 2575-2/A1:2018, NEN 2575-3/A2:2018 en NPR 2576:2018 Wijzigingen en impact

In NEN 2575 staan regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren ontruimingsinstallatie. Op 1 januari 2018 zijn aanvullingsbladen NEN 2575-2 A1:2018 en NEN 2575-3 A2:2018 gepubliceerd. Deze aanvullingsbladen dienen ter aanvulling op NEN 2575:2012 deel 2 en 3

Hertek heeft voor u alle wijzigingen inzichtelijk gemaakt. Per paragraaf staat omschreven wat er gewijzigd is en wat voor impact deze wijzigingen hebben op uw dagelijkse werkzaamheden. De aanvullingsbladen zijn op dit moment nog niet in de Regeling Bouwbesluit aangestuurd, dus nog niet wettelijk van kracht. Wel kan er op basis van gelijkwaardigheid gebruik worden gemaakt van deze aanvullingsbladen.

In de CCV certificeringsregeling OAI 3.0 wordt nu nog naar NEN 2575:2012 verwezen. In een volgende versie zullen hoogstwaarschijnlijk de nieuwe normen worden meegenomen. Met het uitkomen van hiervoor genoemde wijzigingsbladen NEN 2575-2/A1 en NEN 2575-3/A2 kon ook de nieuwe versie van NPR 2576 worden gepubliceerd zodat deze publicaties op elkaar aansluiten.

NPR 2576 beschrijft hoe een transmissieweg (bekabeling, ophanging en montage) bij brand kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke alternatieven er mogelijk zijn en vooral ook hoe een en ander kan worden gecontroleerd.

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, neem dan contact op met Hertek.

Download Kennisdocument: NEN 2575-2/A1:2018, NEN 2575-3/A2:2018 en NPR 2576:2018 Wijzigingen en impact

(*) Dit veld is verplicht.