Kennisdocument: NEN 2654-1+C1:2018 wijzigingen en impact

NEN 2654-1 geeft eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome brandmeldinstallaties in gebouwen.

Praktisch heeft de markt tot nu toe met de versie van 2002 gewerkt. In januari 2016 is NEN 2654-1:2015 in de Regeling Bouwbesluit opgenomen, echter deze versie werd niet toegestaan in de toen geldende CCV certificatieschema onderhoud BMI 4.0.

Op dit moment is NEN 2654-1:2018 in het nieuwe CCV certificatieschema Onderhoud BMI 5.0 en de Regeling Bouwbesluit opgenomen. Intussen is er alweer een nieuwe NEN 2654-1+C1:2018, met daarin 3 correcties van paragraafverwijzingen.

Hertek heeft voor u de wijzigingen inzichtelijk gemaakt. Per paragraaf staat exact omschreven wat er gewijzigd is en welke impact deze wijzigingen hebben op uw dagelijkse werkzaamheden.

Tevens geeft Hertek een cursus Onderhoudsdeskundige BMI, waarin specifiek de controle en het onderhoud van brandmeldsystemen wordt behandeld volgens de actuele wetten en normen.

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, neem dan contact op met uw accountmanager van Hertek.

Download Kennisdocument: NEN 2654-1+C1:2018 wijzigingen en impact

(*) Dit veld is verplicht.