A’DAM Toren is brandveilige broedplaats voor muziek

Het bruist van de muziek in de A’DAM Toren. Als een enorme speaker torent de dynamic hub boven het Amsterdamse IJ uit. Hier ontmoeten professionals en liefhebbers van muziek elkaar in een relaxte, brandveilige setting, mede dankzij Hertek en Dijkink Elektra.

Naast iconen als Sony Music en Gibson zetelen talrijke jonge, creatieve bedrijfjes met een passie voor muziek in de A’DAM Toren. Samen met café’s, restaurants, conferentiezalen, een hotel en een nachtclub maken zij van de gerenoveerde Shell-toren een multifunctioneel gebouw. Amsterdam Dance and Music Toren is een inspirerende broedplaats waar creativiteit floreert. Die dynamiek weerklinkt in de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Casco of niet?
“Dit gebouw was eigenlijk nooit echt casco”, zegt Henk-Jan Altena drie jaar na aanvang van het installatiewerk met gevoel voor understatement. Al snel kwamen de eerste huurders in het 22 verdiepingen tellende gebouw terwijl de verbouwing doorging. Dat maakt installeren een stuk complexer, weet de projectleider van Dijkink Elektra B.V., dat de gehele e-installatie in opdracht van J.P. van Eesteren B.V. realiseert. “Zeker als het geen standaard kantoren met een systeemplafond, maar creatieve bedrijven met vergelijkbare interieurwensen betreft.”

Flexibel oplossen
De projectering en installatie van branddetectie volgen het variabele ruimtegebruik op de voet. Niet alleen doordat wanden en kasten verschuiven. Maar ook wanneer er afwijkende plafonds in komen, zoals de geperforeerde plafondpanelen in het ronddraaiende restaurant. Dan moet je extra alert zijn en waar nodig brandproeven uitvoeren.

“Mede dankzij de flexibele samenwerking met Hertek, die het Programma van Eisen, de projectering en inbedrijfstelling verzorgde, is de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie nu gereed voor certificering.”

Henk-Jan Altena, van Dijkink Elektra B.V.

Volledige en gedeeltelijke detectie
De A’DAM Toren is grotendeels uitgerust met volledige branddetectie en heeft deeldetectie op de acht kantoorlagen. De brandmeldinstallatie bestaat uit een netwerk van vijf Penta centrales (4-lus en 2-lus) overeenkomstig de verschillende gebruiksfuncties. Dijkink Elektra werkt al vele jaren vol tevredenheid met Hertek: “Penta is een fijn systeem, dat wij zeer flexibel en zonder softwarematige beperkingen kunnen aanleggen en wijzigen.” Vanuit de brandmeldinstallatie vinden bijna alle sturingen plaats: liften, deuren, toegangscontrole, luchtbehandeling en ontruiming. Meldingen komen binnen bij de 24/7 bemande centrale receptie, waar zich ook het geografisch paneel en een ontruimingspaneel bevinden. Ter ondersteuning vindt automatische doormelding naar een PAC plaats via een Penta ESPA interface. Bouwkundige scheidingen garanderen functiebehoud.
De ontruimingsalarminstallatie type A staat in de kelder en werkt op basis van zonedetectie (één of meerdere verdiepingen). Dat voorkomt bij brand onnodige congestie in de smalle trappenhuizen. Verder is de ondergrondse parkeergarage uitgerust met LIST-bekabeling (vier zones) en worden negen liften bewaakt met aspiratiesystemen (ASD).

Veilig broeden
Na drie jaar is de verbouwing van de A’DAM Toren bijna gereed. Altena verwacht dat
R2B Inspecties, dat de brandveiligheid al tussentijds beoordeelde, het gebouw binnen drie maanden certificeert. Dan komt het grote project voor Dijkink Elektra teneinde en maakt de creatieve samenwerking met Hertek plaats voor de interactieve dynamiek van de A’DAMmers.