Bewust Veilig Dag 2019

Veilig en gezond werken heeft topprioriteit in de bouw- en installatiebranche. Daarom wilt u veiligheid toch ook extra aandacht geven? En samen met uw medewerkers stilstaan en een bijdrage leveren aan een veilige bouwplaats?

Doe mee met de derde editie van de Bewust Veilig Dag op 20 maart 2019 en laat zien dat u, net als Hertek, veiligheid ook hoog in het vaandel heeft staan. Veilig en gezond werken is de verantwoordelijkheid van ons allemaal: van iedereen die werkt op een project of bouwplaats en van alle partijen in de keten.

Werknemers moeten zich aan de voorschriften houden. Vanuit goed werkgeverschap hebben werkgevers de taak een open cultuur te creëren. En opdrachtgevers moeten het mogelijk maken dat de aannemer die het werk uitvoert dat op een veilige en gezonde manier kan doen.

Bij Hertek heerst een open VGM-cultuur. In deze cultuur spreken collega's elkaar aan op VGM-zaken en meldt men VGM-gevaren onmiddellijk bij de VGM-functionaris. Zo geven wij invulling aan onze gezamenlijke ambitie "wij voorkomen dat mensen en bedrijfsmiddelen in gebouwen onnodig in gevaar komen".

Tijdens de Bewust Veilig dag geven we veiligheid één keer per jaar gezamenlijk met zoveel mogelijk bedrijven en ketenpartners nog eens extra aandacht. Want we hebben een doel: iedereen aan het einde van de dag weer gezond naar huis. Dat wilt u toch ook?

Haakt u ook aan? Laat zien wat veiligheid voor u betekent en meld u aan via www.bewustveilig.com