NEN 2535:2017 Wijzigingen en impact gedeeltelijke herziening

In NEN 2535 staan regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. Op 4 december 2017 is de gedeeltelijk herziene NEN 2535:2017 gepubliceerd. Deze norm dient ter vervanging van NEN 2535+C1:2010.

NEN 2535-2017 en uw dagelijkse werkzaamheden

Hertek heeft voor u de wijzigingen inzichtelijk gemaakt in de publicatie: NEN2535-2017: wijzigingen en impact gedeeltelijke herziening Per paragraaf staat exact omschreven wat er gewijzigd is en welke impact de gewijzigde NEN 2535 heeft op uw dagelijkse werkzaamheden.

Tevens geeft Hertek een cursus NEN 2535, waarin u de NEN 2535 norm van A tot Z leert kennen.

NEN 2535:2017 is op dit moment nog niet in de Regeling Bouwbesluit aangestuurd, dus nog niet wettelijk van kracht. Wel kan er op basis van gelijkwaardigheid gebruik worden gemaakt van deze nieuwe norm.

In de CCV certificeringsregeling BMI 4.0 wordt er nog naar NEN 2535+C1:2010 verwezen.

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, neem dan contact op met Hertek.

Wijzigingen en impact NEN 2535:2017

De gedeeltelijk herziene NEN 2535:2017 is gepubliceerd. Deze norm dient ter vervanging van de NEN2535+C1:2010. In dit kennisdocument maken wij voor u de wijzigingen eenvoudig inzichtelijk.

Vraag het kennisdocument 'Wijzigingen en impact NEN 2535:2017' aan