Nieuw kennisdocument: NEN 2654-2:2018 wijzigingen en impact

NEN 2654-2 geeft eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome ontruimingsalarminstallaties in gebouwen. Hertek heeft voor u de wijzigingen inzichtelijk gemaakt. Per paragraaf staat exact omschreven wat er gewijzigd is en welke impact deze wijzigingen hebben op uw dagelijkse werkzaamheden.

Norm aangepast naar huidige tijd

De laatste uitgave van deze norm dateert van december 2004. Deze herziene uitgave is aangepast aan de inzichten en technologieën van de huidige tijd. Als basis is de norm voor onderhoud van brandmeldinstallaties, NEN 2654-1 gebruikt, die na de commentaarverwerking in 2015 als definitief is gepubliceerd en recentelijk een upgrade heeft gekregen in een versie C1:2018. Ook deze kleine aanpassingen zijn in deze NEN 2654-2 meegenomen, waarbij de specifieke aspecten van branddetectie door aspecten van ontruimingsalarmering zijn vervangen. NEN 2654-2 is sinds 15 april 2019 opgenomen in de nieuwe CCV certificatieschema’s OAI versie 4.0 + C1.

Hertek heeft voor u de wijzigingen inzichtelijk gemaakt. Per paragraaf staat exact omschreven wat er gewijzigd is en welke impact deze wijzigingen hebben op uw dagelijkse werkzaamheden.

Tevens geeft Hertek een cursus Onderhoudsdeskundige BMI, waarin specifiek de controle en het onderhoud van brandmeldsystemen wordt behandeld volgens de actuele wetten en normen.

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, neem dan contact op met uw accountmanager van Hertek.

Wijzigingen en impact NEN 2654-2

Wat is de impact van de wijzigingen van de NEN 2654-1+C1:2018 op uw dagelijkse werkzaamheden? Wij maken het graag voor u inzichtelijk in dit kennisdocument.

Vraag het kennisdocument NEN 2654-2 aan