Onvakkundige installatie meest voorkomende brandoorzaak zonnepanelen

In Nederland is het aantal zonnepanelen in de afgelopen vijf jaar gegroeid tot meer dan 11 miljoen zonnepanelen. Een schitterende ontwikkeling op het gebied van vergroening van onze energie. Echter heeft deze groei ook een schaduwzijde: een enorme toename aan brandgevaar. Volgens diverse onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd door elektrotechnische- en branddeskundigen is ondeugdelijke installatie de meest voorkomende brandoorzaak.

Het ontbreken van centrale registratie van branden met zonnepanelen maakt het lastig om een exact beeld te krijgen van de omvang van het brandgevaar. Volgens openbare berichtgeving op onder andere nieuwssites hebben in 2018 ruim 25 brandincidenten plaatsgevonden met zonnepanelen in Nederland. Daarbij gaat het voornamelijk verkeerd bij in-dak PV systemen waarbij dakpannen vervangen zijn door zonnepanelen. Zo’n 80% van de brandoorzaken komt volgens schade-experts door het verkeerd installeren van de connectoren.

In de nacht van 5 op 6 augustus was het helaas weer raak in het Zeeuwse Philippine waar een gloednieuw hotel getroffen werd door brand. Ten tijde van het publiceren van dit bericht is de officiële brandoorzaak nog onbekend. Aangezien de brand tussen het dak en de zonnepanelen woedde hebben de zonnepanelen het blussen van de brand wel bemoeilijkt volgens de Veiligheidsregio Zeeland.

Zonnepanelen

Brandoorzaken

Brandincidenten met zonnepanelen ontstaan vaak niet alleen door één oorzaak maar is het een kettingreactie die veroorzaakt wordt door verschillende technische en/of menselijke factoren. De meest kwetsbare technische factoren zijn de connectoren en bekabeling. Installatiefouten en ongekwalificeerd personeel zijn de meest voorkomende menselijke factoren. Wanneer stekkers (connectoren) onvakkundig verbonden worden met contrastekkers van verschillende merken of wanneer een kabel beschadigt raakt waar gelijkstroom door loopt kan dit onder andere leiden tot overgangsweersstanden en vlambogen. Het vakkundig hanteren van geschikte gereedschappen, krimp- en/of combinatietangen, is cruciaal voor de veiligheid van de installatie. Slordige bekabeling kan ook op (middel)lange termijn nog steeds de oorzaak zijn van brand bij zonnepanelen. De gevolgen hiervan gaan we dus pas in de toekomst merken.

Vlamboog is een gloeiend hete vuurbal van meer dan 1000 graden Celsius

Onderzoeksinstituut TNO heeft in opdracht van branchevereniging Holland Solar en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) het inventarisatierapport ‘Brandincidenten met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland’ samengesteld waarin de oorzaken nader worden uitgelicht.

Wet- en regelgeving

Het doel van de brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 is het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) en het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel. Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen. Het Bouwbesluit 2012 gaat er vanuit dat een installatie goed en deugdelijk is geïnstalleerd en wordt onderhouden gedurende de gebruiksfase (zorgplicht). Het Koninklijk Nederlands Normalisatie-instituut heeft twee belangrijke Nederlandse normen opgesteld voor de installatie en onderhoud van zonnepanelen: de NEN1010; Elektrische installaties voor laagspanning en NEN7250; Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels.

Werk als elektrotechnisch installateur altijd vakkundig en zorgvuldig bij het installeren van zonnepanelen. Beschik over up-to-date vakkennis en sluit u aan bij een openbaar, onafhankelijk nationaal kwaliteitsregister van gekwalificeerde vakmensen en vakbedrijven in de (duurzame) bouw- en installatietechniek (Qbisnl is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).