Particuliere Alarmcentrales en brandweer werken samen aan betrouwbare branddoormeldingen

Brandweer Nederland roept in een nieuwsbericht op www.brandweer.nl alle Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) op om voortaan alleen nog maar geverifieerde meldingen door te zetten. Zo nodig zelfs persoonlijk geverifieerd. Het aantal nodeloze meldingen is de laatste jaren al flink afgenomen, maar als alle PAC’s de vernieuwde versie van het zogeheten PAC-protocol volgen, kan het aantal nodeloze meldingen nog verder afnemen.

STOOM
Als resultaat van het in 2016 afgeronde landelijke project Structureel Terugdringen van Ongewenste en Onechte Meldingen (STOOM) is het aantal nodeloze meldingen fors afgenomen. Dit geldt met name voor de OMS-meldingen. Om ook het aantal nodeloze meldingen via de PAC’s verder terug te dringen, heeft Brandweer Nederland alle PAC’s door middel van een brief verzocht om voortaan alleen nog maar geverifieerde meldingen door te zetten.

PAC-protocol
In de brancheorganisatie Federatie Veilig Nederland is twee derde van de PAC’s vertegenwoordigd. Federatie Veilig Nederland heeft - in overleg met Brandweer Nederland - per 1 september 2016 een nieuwe versie van hun zogeheten PAC-protocol uitgebracht. Het is belangrijk dat alle PAC’s dit protocol volgen, zodat de brandweer alleen brandmeldingen via hen ontvangen als blijkt dat deze echt is.

Serieuze melding
De kern van de boodschap is dat de brandweer als regel alleen nog uitrukt wanneer de brandmelding door de PAC, volgens het PAC-protocol, geverifieerd is. Als de brandweer uitrukt voor zo’n geverifieerde brandmelding, behandelt de brandweer dit als een serieuze melding. Dat houdt in dat de brandweer het betreffende gebouw zal doorzoeken op brand, ook als daarvoor de toegang moet worden verschaft.

Alle informatie over het PAC-protocol en wat dit betekent voor PAC’s, hun abonnees, branddetectiebedrijven, beveiligingsbedrijven, meldkamers en de brandweer is te vinden op www.brandweer.nl/pac.

Verificatie PLUS
Heeft u ook last van nodeloze alarmen in uw gebouw? Wordt de rust in uw organisatie regelmatig verstoord door een onecht alarm? Hertek heeft een slimme technologische oplossing om nodeloze meldingen te voorkomen. Verificatie PLUS verifieert een (brand)melding voordat deze doorgemeld wordt. Hiermee helpt Hertek nodeloze meldingen te voorkomen en de betrouw¬baarheid van een brandmelding te vergroten.

Kijk voor meer informatie op: http://verificatieplus.hertek.nl/