Succesvolle ontbijtsessie Noodverlichting krijgt vervolg

De eerste ontbijtsessie Noodverlichting van Hertek was zeer succesvol. Reden genoeg om vaker zo’n informatiebijeenkomst voor klanten te organiseren.

Onder het motto ‘Hertek wijst de weg’ vond op 22 maart een interessante bijeenkomst plaats in de Lichtfabriek Gouda. Op deze unieke locatie ontmoetten klanten van onze account manager Bart Gort elkaar om samen met Hertek over noodverlichting te praten.

Na een heerlijk ontbijt kregen de klanten informatie over het nieuwe Hertek Noodverlichtingsconcept, de actuele wet- en regelgeving en relevante marktontwikkelingen. Na afloop demonstreerde Hertek haar nieuwe noodverlichtingsproducten terwijl de aanwezigen de kans grepen om enthousiast te netwerken.

Positieve reacties
Hertek bedankt iedereen voor zijn komst en bijdrage. De interactieve aanpak leverde zo veel positieve reacties op dat Hertek dergelijke ontbijtsessies ook elders in Nederland gaat organiseren.