NightWatch

De NightWatch detecteert het merendeel van de klinisch urgente epilepsie aanvallen in een vroeg stadium. Deze comfortabele armband meet gedurende de hele nacht nauwlettend de hartslag en beweging van de drager. Wanneer de NightWatch een epilepsie aanval vermoedt, wordt direct het zorgpersoneel geïnformeerd die met het adequaat verlenen van zorg de kans op complicaties verkleint. Ook krijgt u, door het vastleggen van de metingen, meer inzicht in het verloop van de nachten. U koppelt de NightWatch eenvoudig aan het Sonevo platform.