Smart Sensoring

Sonevo smart sensoring, ofwel toezichthoudende domotica en sensortechnologie maakt het mogelijk cliënten te voorzien van de gewenste vrijheid en zelfstandigheid, terwijl dit niet ten koste gaat van hun veiligheid. Deze privacy vriendelijke sensoren bewaken de cliënt door het monitoren van bijvoorbeeld toiletgebruik, aanwezigheid in bed en activiteiten in de kamer. Sonevo registreert op de achtergrond iedere activiteit. De zorgmedewerker of centralist ontvangt een status op cliëntniveau en indien gewenst een alarm na een instelbare drempeloverschrijding, zoals ‘te lang uit bed’ of ‘te lang in de badkamer’. U beperkt hiermee onnodige alarmen tot een minimum waardoor de werkdruk bij uw zorgmedewerkers afneemt en zij zorg op maat verlenen.