Wij vieren dit
samen met u!

Valpreventie

Jaarlijks vallen cliënten in een verpleeghuis gemiddeld bijna 2 keer, met in 1 op de 75 gevallen een fractuur als gevolg. De oorzaak van een val is afhankelijk van verschillende factoren.

Valpreventie voor ouderen moet daarom een combinatie zijn van meerdere maatregelen. Voor uw bewoners is goede verlichting van groot belang omdat het gezichtsvermogen van ouderen en de mate waarin de ooglens licht doorlaat sterk verminderd door ouderdom en oogziekten. Biodynamische verlichting van Hertek zorgt voor het sturen van het slaap-waakritme, beter zicht zonder schaduwvlakken en donkere plekken die valincidenten voorkomen. Ook slimme sensoren leveren een bijdrage aan de preventie van valincidenten. U krijgt met Sonevo leefstijlmonitoring inzicht in het leefpatroon van uw cliënt en het potentiële valgevaar. Valt uw cliënt toch dan signaleert Sonevo dit snel en informeert de zorgmedewerker adequaat.

Valpreventie