Valpreventie

Jaarlijks vallen cliënten in een verpleeghuis gemiddeld bijna 2 keer, met in 1 op de 75 gevallen een fractuur als gevolg. De oorzaak van een val is afhankelijk van verschillende factoren. Valpreventie voor ouderen moet daarom een combinatie zijn van meerdere maatregelen. Door het sterk verminderen van het gezichtsvermogen en de mate waarin de ooglens licht doorlaat, door ouderdom en oogziekten, is goede verlichting voor uw bewoners van groot belang.

Biodynamische verlichting van Hertek Care zorgt voor het sturen van het slaap-waakritme, beter zicht zonder schaduwvlakken en donkere plekken die valincidenten voorkomen. Ook slimme sensoren leveren een bijdrage aan de preventie van valincidenten. U krijgt met Sonevo leefstijlmonitoring inzicht in het leefpatroon van uw cliënt en het potentiële valgevaar. Valt uw cliënt toch dan signaleert Sonevo dit snel en informeert de zorgmedewerker adequaat.